Falcoin.se

1818-1830

1/2 Skilling

Posted by Falcoin (admin) on Apr 08 2010
1818-1830 >>

Typ 1  stampar graverade av Karl Gustav Norman     1819-1822

Typ 2  åtsidan graverad av Christopher Norman, frånsidan av KG Norman     1822

Troligen är samtliga mynt av denna typ präglade 1824. När den dåliga kvalitén på Christopher Normans graveringar blev uppenbar började man nog återanvända Carl Gustav Normans sista frånsidesstampar (årtalssidan) från 1822. Det är i alla fall bevisat att SMF 113d (1822) är präglad efter SMF 114a (1824). Nedan dom i mitt tycke tydligaste kännetecknen för dom olika stamparna.

2A  Enskillings kungakrona (stor), de övre sveakronorna ompunsade, V i monogrammet lågt placerat     1822

2B  Enskillings kungakrona, bokstaven G i BELÖNING ompunsad     1822

2C  Alla L och S i omskriften bakvända     1822

2D  Inga prickar över Ä och Ö     1822

Den roliga variant 2C med bakvända L och S i valspråket. (Foto MISAB 5)

Typ 3  båda sidor graverade av Christopher Norman

3A  Samma åtsidestamp som 2D//stort avstånd mellan S och K i SKILLING     1824

3B  Kungakronan lyft från monogrammet//litet S i SKILLING     1824

3C  Trubbigt V i monogrammet, prickarna över Ö snedställda//18 och 24 åtskillda, S i SKILLING högt ställt     1824

3D  Åtsida som 3C//24 med större siffror, stort I i SKILLING     1824

3E  Enskillings kungakrona, V i monogrammet lågt placerat//frånsida som 3A     1824

Typ 4  Stampar graverade av Mauritz Frumerie

4Aa  5 rutor och 4 punkter i kronringen     1825-1830

     b  samma som ovan men utan bindestreck i SKILLING     1827

4Ba  5 rutor utan punkter i kronringen     1825-1830

    b  samma som ovan men utan bindestreck i SKILLING     1827

4C  3 rutor och 2 punkter i kronringen     1825 

4D  präglad på tjockare plants     1829

Angående 4D så såldes ett ex på Ahlström 26:898 som vägde 10,8 gram mot normala 8,5 gram. Vilken kronvariant det exet hade framgick inte. Har nyligen fått veta om ett annat ex av variant 4Aa som väger 10,5 gram. Det är väl så att dom tjockare plantsen utföll slumpvis oberoende av vilka stampar man använde för dagen. Tjockare plants är hur som helst mycket sällsynta. 

Kronorna på 4A och 4B, med och utan punkter i kronringen

Halvskilling präglad 1820 och därmed vet man att det är graverat av KG Norman, och att det tillhör typ1. Annars är det inte någon självklar stilskillnad mot Frumeries gravering här nedan. 

Typ 4A med 5 rutor och 4 punkter i kronringen

Typ 4B utan punkter i kronringen

Typ 4Aa Den vanligaste varianten 1827 med både punkter i kronringen och bindestreck i skilling

Typ 4Ab där bindestrecket i skilling fattas

Last changed: Sep 12 2011 at 08:54

Back
print