Falcoin.se

Karl XV 1859-1872

1/2 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Jan 15 2010
Karl XV 1859-1872 >>

1/2 ÖRE 1867

Stort årtal till vänster och litet till höger. Som typsamlare är det ju ingen mening att äga båda varianterna, men eftersom man ändå vill ha typen så föredrar man ju det stora årtalet eftersom det är sällsyntare.

Last changed: Dec 23 2017 at 10:03

Back
print