Falcoin.se

1855-1859

10 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Apr 24 2010
1855-1859 >>

Typ 1  oregelbunden krans     1855 

1A  stort porträtt med högt hårfäste, kraftig kant

     a)  stort mm AG,     5+5 bär

     b)  litet mm AG,     5+5 bär

     c)  mm G,     5+5 bär

     d)  mm G,     6+5 bär

1B  mindre porträtt med lägre hårfäste, smalare kant

     a)  mm G,     6+5 bär

     b)  mm G,     5+5 bär      finns ej i SMF

     c)  mm T,     6+5 bär

     d)  mm T,     6+4 bär

     e)  mm T,     7+5 bär

Antalet bär läses tex 7 bär till vänster + 5 bär till höger

Typ 2 Regelbunden krans, nytt porträtt, mm ST     1857-1859

2A Rättskriven omskrift     1857-1859

2B Lågt andra S i SVERIGES, snedställt O i KONUNG     1858     Finns ej i SMF

Bilden visar dom två porträttstorlekarna på 10-öringarna 1855, skillnaden syns tydligast på höjden på hårfästet.

Typ 1Aa med stort mm AG. Tyvärr saknar jag jämförande bild på litet AG.

Oregelbunden krans och 6+5 bär vilket återfinns hos typ 1Ad, 1Ba och 1Bc

Typ 1Bb  Nyupptäckt variant som skiljer sig från 1Ba enbart genom att det fattas ett bär mellan tredje och fjärde bladgruppen på vänster sida. (Foto: Berra-c)

Typ 1Be med mm T och 7+5 bär

Den oregelbundna kransen respektive den regelbundna. Typerna präglades aldrig parallellt under samma år, men det är ändå intressant att se skillnaden. Lägg också märke till den tydlighet med vilken bären präglades på den vänstra bilden. Även porträtten där ovan är tydligt olika, lättast att se på pipskägget.

 

Åtsidan på Typ 2 som den ska se ut att jämföra med den misslyckade stampen här nedan

Typ 2B 1858 Nyupptäckt variant som inte finns med i SMF. Ett flertal fel i omskriften: ompunsat O i OSCAR, andra S:et i SVERIGES lågt satt, första R i NORR helt misslyckat, ompunsat G i GOV, snedställt O i KONUNG. Detta är en felprägling som beror på den mänskliga faktorn och därför tar jag med den i min förteckning (Foto: Berra-c)

Last changed: Dec 03 2011 at 15:35

Back
print