Falcoin.se

Karl XV 1859-1872

10 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Jan 15 2010
Karl XV 1859-1872 >>

10 ÖRE

TYP 1  mindre bild     1861-1871

1A  felfri text     1861-1871

1B  upp och nedvänt A i stället för V i GOV     1867

1C SVERIUES     1867

TYP 2  större bild     1871

Jämförelse mellan stort och litet porträtt 1871, förtjänstfullt beskrivet av Lennart Castenhag. På frånsidan hände dock inget, den är helt oförändrad.

 

Svårt att få till en bra bild på dessa små mynt men man kan nog ändå se att detta är typ 1B med upp och nedvänt A i stället för V i G.O.V.

Här syns det tydligare att detta är felstavningen SVERIUES. Man kan faktiskt också se att U:et är punsat på ett G. Om detta är normalt eller inte för varianten känner jag inte till.

Last changed: Dec 23 2017 at 10:00

Back
print