Falcoin.se

Carl XVI Gustav 1973-

10 KR

Posted by Falcoin (admin) on Jun 20 2010
Carl XVI Gustav 1973- >>

Typ 1  årtalet över valören

1A  mm D     1991-1993

1B  omvänd stampställning     1991

1C  mm B     1994- 2000

Typ 2  årtalet under bilden 

2A  mm B     2001-2002 

2B  mm H     2003-2005

2C  mm SI     2006-

Den första typen av 10-krona i kopparnickel med rättvänd stampställning

Varianten med omvänd stampställning. Denna variant kommer sig av att teknikern som satte stamparna i läge råkade vända den ena fel, det var alltsåinget tekniskt fel och därmed anses det heller inte vara en felprägling.

Typ 1C det första porträttet med mm B

Typ 2A  det andra porträttet med mm B

Typ 2B  med mm H

Typ 2C med mm SI, vår nuvarande 10-krona

Last changed: Aug 26 2010 at 17:48

Back
print