Falcoin.se

1873-1907

10 KR

Posted by Falcoin (admin) on Nov 10 2009
1873-1907 >>

Oscar II:s 10-kronor präglades under åren 1873-1874, 1876-1877, 1880, 1883, 1894-1895 samt 1901. Guldvikten var 4,03 gram vilket kan jämföras med dom gamla dukaterna som vägde 3,41 gram rent guld.

Serien kan indelas i tre huvudtyper med avseende på stavningen i omskriften och på porträttstilen. 1873-1874 var omskriften OSCAR II SVERIGES O. NORGES KONUNG där man alltså förkortat OCH till O. 1876 tog man bort denna förkortning och skrev OCH i sin helhet och denna nya stavning användes sedan perioden ut. Typ 2 har även ett något modifierat porträtt, vilket man tydligast ser på att håret täcker övre delen av örat. 1901 byts porträttet ut ännu en gång, nu mot en bild av en mer mogen kung som är graverad av den nye chefsgravören Albert Lindberg. Gravörsignumet tas bort.

Det kan också nämnas att 1874 finns ytterligare ett porträtt, med grövre gravörstil än det normala, men det är att betrakta som en variant och inte som någon egen typ. Tydligaste kännetecknet är nog att det vanliga porträttet, till vänster, har ett spetsigare öra upptill. Men vid noggrannare granskning ser man även olikheter i skägg och hår.

Samtidigt som man 1876 ändrar stavningen i omskriften så förändrar man även frånsidan, där den största ändringen är införandet av den s.k. hjärtskölden, läs mer om det på 20-kronornas sida. Andra förändringar är byte av myntmästarmärke, flyttat St Eriksmärke samt nya rosetter som håller upp draperiet.

Vid utformandet av 10-kronorna har man använt sig av 3 olika storlekar av gravörsignumet LA. Det minsta förekommer 1873-1883 och det största 1880-1895. 1883 förekommer dessutom en tredje mellanvariant, vilket innebär att det just detta år finns tre varianter av LA.

C:et i OSCAR är vanligtvis utfört som på bilden till vänster, men 1901 har den vanligaste varianten ingen hake nedtill.

Typ 1 SVERIGES O. NORGES  utan hjärtsköld    

1A  fint tecknat porträtt     1873-1874

1B  grövre gravyrstil i porträttet     1874     ca 20% av upplagan

Typ 2 SVERIGES OCH NORGES  med hjärtsköld, nytt porträtt

2A  litet LA och stort kors    1876-1883     Sällsynt 1883 upplaga ca 1500 ex det året

2B  litet LA och litet kors     1883     Vanligaste varianten 1883

2C  mellanstort LA     1883     Upplaga ca 27000 ex av totalt 148917 ex. Tonkins uppgift är felaktig.       

2D  stort LA     1880-1895 

Typ 3 åldrad bild men oförändrad frånsida     1901

3A  C med två hakar     ca 15 % av upplagan eller 32000 ex

3B  C med hake endast upptill

Typ 1A med det vanligaste porträttet 1873-1874

Typ 1B med den grövre gravörstilen. Om man tittar närmare på frånsidan ser man att det högra bandet på riksvapnet är defekt och enligt Ingemar Wallin så förekommer denna frånsidesstamp även 1876, varför man kan anta att präglingen ägde rum mot slutet av 1874. Fortfarande enligt Ingemar Wallin så utgör denna variant ca 20% av upplagan 1874.

Typ 2B med litet LA och litet kors. 1883 är sista året för denna storlek av gravörsignumet

Typ 2C med mellanstort LA. Förekommer enbart 1883

Typ 2D med stort LA som förekommer jämsides med litet LA redan 1880

Typ 3B med åldrat porträtt, däremot är frånsidan oförändrad från tidigare år. Notera även att detta är varianten som saknar hake nedtill på C i OSCAR. 10 KR 1901 är för övrigt är den klart vanligaste årgången av alla kronguldmynt.

Last changed: Sep 26 2011 at 21:06

Back
print