Falcoin.se

Karl XIII 1809-1818

1 Skilling

Posted by Falcoin (admin) on Jul 06 2010
Karl XIII 1809-1818 >>

1 Skilling

1A  långa pilfjädrar     1812

1B  korta pilfjädrar     1812 och 1814-1817

En jämförande bild på dom två varianternas frånsidor och som synes är det ju en markant skillnad på pilfjädrarna. Naturligtvis är den första varianten med långa pilfjädrar den svårare av dessa två eftersom den endast präglades under en del av 1812. Den andra varianten förekommer, om än inte rikligt, även i präglingsfrisk kvalitet.

Till åtsidorna har man däremot använt samma stampar och punsar hela perioden. Detta ex är från 1814.

Typ 1B med korta pilfjädrar

Typ 1A med långa pilfjädrar. Detta ex är stampidentiskt med det som såldes på MISAB 4:1360. Förmodligen blev det endast någon eller några få stampar ytterligare med denna frånsida.

Last changed: Oct 27 2011 at 20:07

Back
print