Falcoin.se

1818-1830

1 Skilling

Posted by Falcoin (admin) on Apr 08 2010
1818-1830 >>

Typ 1  låg kungakrona, stampar graverade av K G Norman, Avesta

1A  rutad rand, långa ytterblad på sveakronorna     1819

1B  rutad rand, korta ytterblad på sveakronorna     1820

1B  snedräfflad rand, korta ytterblad på sveakronorna     1820-1821

1D  snedräfflad rand, långa ytterblad på sveakronorna     1821-1822

Dom olika typerna av randskydd: snedräfflad och rutad

Dom två olika typerna av kungakrona. Man kan kanske diskutera om "låg" respektive "hög" är rätt ord, dom tydligaste skillnaderna är nog storleken på kors och riksäpple. Den "låga" till vänster (tyvärr något ofokuserat foto) förekommer enbart med kolon mellan rutorna i kronringen. Den högra har endera kolon eller punkter. När det är kolon så är det också samma vågmönster ovan kronringen som på den vänstra kronan.

Typ 2  hög kungakrona, stampar graverade av Mauritz Frumerie, Stockholm

2A  5 rutor och 4 kolon i kronringen, höga sveakronor, utritad kronbotten     1825 och 1829

2B  som 2A men ej utritad kronbotten     1825 och 1829

2C  5 rutor och 4 punkter i kronringen, höga sveakronor, enkelt kors     1825-1828

Obs att 2C har punkter (.) i stället för kolon (:) i kronringen

2D  som 2C men med dubbelt kors på kronan     1825-1827

2E  som 2C men med sveakronor med 3 rutor i stället för punkter     1828

2F  som 2C men med låga sveakronor     1829-1830

Frånsidorna på dessa 1-skillingsmynt är i princip helt oförändrade under hela perioden 1819-1830, varianterna hittar man på åtsidorna.

Typ 1 med den första kungakronan graverad i Avesta av Karl Gustav Norman. Just detta ex är präglat 1822 vilket betyder Typ 1D eftersom det var den enda varianten det året 

Typ 2A den första varianten som graverades av Mauritz Frumerie. Skillnaden mot KG Normans stil syns bäst i formen på kungakronan och på sveakronorna. Det som kännetecknar just denna variant är kolon i kronringen och en utritad kronbotten.

 

Typ 2C  Här är kolona i kronringen utbytt mot punkter. I övrigt endast smärre variationer jämfört med 2A.

Last changed: Dec 27 2015 at 22:10

Back
print