Falcoin.se

1830-1844

1 Riksdaler Specie

Posted by Falcoin (admin) on Apr 10 2010
1830-1844 >>

Karl XIV Johans serie av Riksdaler Specie uppdelas i två huvudtyper beroende av vilken vapensköld som finns avbildad på frånsidan. Stora riksvapnet (tv) hade inte använts på mynten sedan Fredrik I:s dagar och även Karl XIV Johan använde från början enbart det lilla riksvapnet (tv). Från 1827 förändrades riksdalrarna och stora riksvapnet började användas igen, men i en ny version där även Norges yxbärande lejon fanns med. Detta väckte stor förargelse i Norge som menade att helsvenska mynt inte skulle bära deras norska lejon. Nu blev ändå denna version av stora riksvapnet kvar på riksdalrarna ända till 1842 när det lilla riksvapnet plötsligt återinfördes.  

Typ 1  krönt sköld med stora riksvapnet

Årtalet 1834 innebär alltid typ 1F     (Foto Hagander 3:7690)

1A  stora bokstäver i randskriften, strierad kronbotten     1831

1B  stora bokstäver i randskriften, slät kronbotten     1831

1C  mellanstora bokstäver i randskriften     1832

1D  mellanstora bokstäver men felstavad randskrift, DELARR     1832

1E  små bokstäver i randskriften, ringformade länkar runt skölden, mm CB     1833-1837

1F  som 1E men grövre länkar runt skölden     1834-1835     Alla andra år har ringformade länkar, 1834 har enbart grövre länkar

1G  som 1E men G på halsavskärningen     1837-1838     Läs artikel

1H  som 1E men med mm AG     1838-1842

1I  som 1H men med uppochned-vänd etta i 100 i randskriften     1839-1840

Riksdalrarnas olika randskriftsvarianter 1831-1842, saxat ur SMF. (Scannerbilden blev aningen dålig)

Typ 2  krönt sköld med sveakronor     1842-1843

Foto Hagander 3:7693

Läs artikeln om den i privat ägo unika specieriksdalern 1843

Och så här ser G på halsavskärningen ut.

Last changed: Feb 19 2012 at 22:44

Back
print