Falcoin.se

1844-1855

1 Riksdaler Specie

Posted by Falcoin (admin) on Feb 22 2010
1844-1855 >>

Typ 1  brett huvud     1844-1845

Typ 2  smalt huvud 

2A  utan punkt efter GÖTH     1845-1846 och 1853

2B  med punkt efter GÖTH     1846-1848 och 1850-1855

    a) litet AG

    b) stort AG

Typ 1 med det breda huvudet, ett mycket svårt mynt i präglingsfrisk kvalitet. Faktum är att jag tittat igenom Ahlströms auktionskataloger 1-67 och inte hittat ett enda ex som är bättre än 01.

Frånsidan på samma mynt. Jag kan också tillägga att randskriften under perioden är "75/100 DELAR FINSILFVER" på både 1- 1/2- och 1/4-riksdalrarna.    

Last changed: Sep 13 2010 at 18:13

Back
print