Falcoin.se

Unika mynt och kuriösa präglingar

1 Riksdaler Specie 1843

Posted by Falcoin (admin) on Feb 19 2012
Unika mynt och kuriösa präglingar >>

1 Riksdaler Specie 1843 är inget unikt mynt eftersom det finns två kända ex, men bara ett av dem finns i privat ägo. Aktuellt våren 2012 eftersom det då går under klubban på auktion Hagander del 3. För att citera Nordlinds kommentar i objektsbeskrivningen:

"1843 års specieriksdaler var länge endast känd i form av ett kopparavslag, ursprungligen förvarat i Oldenburgs samling och i hans katalog betecknat såsom ett unicum. År 1944 skänkte dock Myntverket ett silverexemplar till Kungliga Myntkabinettet. Det hade legat obemärkt i deras arkiv, och de årtalsförteckningar som publicerats innan dess, Hansellis och Holmbergs, tog därför inte upp myntet. Ytterligare ett exemplar (det föreliggande) utbjöds på Stockholms Auktionsverk år 1987, utan någon upplysning om dess tidigare proveniens. De båda kända exemplaren har präglats med samma frånsidesstamp, där sista årtalssiffran omgraverats från 2 till 3. Någon riksdalerprägling finns inte upptagen i 1843 års mynträkenskaper. Troligen har man av någon anledning beslutat sig för att inställa myntningen,dock efter att några få exemplar hunnit präglas med de redan färdiga stamparna."

Som så ofta när det gäller unika eller näst intill unika mynt så finns där en aura av mystik och obesvarade frågor. Var hade detta privatägda exemplar varit förvarat i 144 år innan det kom till allmän kännedom 1987? Detta lär vi aldrig få veta, men ägarförhållandena sedan dess är däremot kända:

Schmitz samling, inköpt på Stockholms Auktionsverk april 1987

Jan Anderssons samling, inköpt på Schmitz auktion i Zürich 1990

Julius Haganders samling, köpt privat av Jan Andersson 1991

Last changed: Feb 19 2012 at 22:41

Back
print