Falcoin.se

1855-1859

1 Riksdaler Riksmynt

Posted by Falcoin (admin) on Apr 24 2010
1855-1859 >>

Porträttet på 1857 års Riksdaler Riksmynt förekommer i två olika utföranden där längden på pipskägget är det tydligaste kännetecknet. Märkligt nog är inte SM-boken och SMF riktigt överens om vilken variant som kom först. Ovanstående bild visar det långa pipskägget med referenserna SM 60a och SMF 61b.

1A  kort pipskägg

1B  långt pipskägg

Frånsidan på detta typmynt uppvisar däremot inga varianter.

Last changed: Mar 17 2011 at 10:57

Back
print