Falcoin.se

1818-1830

1 Riksdaler

Posted by Falcoin (admin) on Apr 08 2010
1818-1830 >>

Typ 1  krönt sköld med sveakronor     Randskrift: NE LAEDAR AVARIS MANIBUS, vilket betyder "Må jag ej skadas av giriga händer". Passande randskydd kan man tycka!

1A  mm OL, stor bild 25 mm bred     1818-1819

1B  mm LB, stor bild 25 mm bred     1819-1820

1C  mm LB, liten bild 23 mm bred      1820

1D  mm CB, liten bild 23 mm bred     1821-1827

1E  mm CB, avvikande bild med tillplattade lockar i nacken     1821

1F  mm CB, stor bild 25 mm bred     1823 

Jämförelse mellan stor bild (1818-1820 och 1823) och liten bild (1820-1827). Lite svårt kanske att precisera skillnaden om man inte mäter, men man kan ju tänka på att den stora bilden till vänster faktiskt skulle vara ett hyfsat porträtt även av vår nuvarande kung.

Typ 1B med mm LB 1819

Typ 1D med litet porträtt som var den vanligare 1821-1827

Frånsidan på samma mynt och här ser vi den krönta skölden med sveakronorna och mm CB. 

Last changed: Sep 22 2012 at 14:22

Back
print