Falcoin.se

Gustav III 1771-1792

1 Riksdaler

Posted by Falcoin (admin) on Nov 01 2016
Gustav III 1771-1792 >>

1 Riksdaler

Stockholm     1779-83, 1787-88 och 1790-92     29,25 g     ca 40 mm     87,8% silver     Randskrift: MANIBUS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Olof Lidijn

Myntgravörer: Gustav Ljungberger  1779-1787

              Carl Gustav Fehrman  1787-1792

Upplagorna redovisas inom parantes nedan (Foto MISAB 4)

Typ 5a     Ljungbergers porträtt

     49.     1779     (33546)

     50.     1780     (171321 ex)     även 1780/79 

     51.     1781     (524058 ex)     även 1781/79

     52.     1782     (653651 ex)

     53.     1783     (99637 ex)

     54.     1787     (62037 ex)     även 1787/83

     55.     1788     (ingår i 151108 ex)

1782 förekommer en variant med ros efter randskriftens NE

Typ 5b     1:a elevporträttet    

     56.     1780     (ingår i 171321 ex)     även 1780/79

Detta är med stor sannolikhet Lars Grandels mästarprov. Han gick i lära hos Ljungberger från 1771 till just 1780 när han erhöll Konstakademiens resestipendium för att fortsätta sina studier utomlands.

1780 och 1788 förekommer också flera varianter på kronringens mönster, vilka förmodligen hör samman med de båda elevporträtten. Frånsidor med dessa kronvarianter är också kopplade till åtsidor med Ljungbergers och Fehrmans porträtt.

Typ 5c     Fehrmans porträtt (1772 års bild)

     57.     1781     (ingår i 524058)     även 1781/79

     58.     1788     (ingår i 151108 ex)

     59.     1790     (ingår i 635898 ex)     även 1790/88

     60.     1791     (921235 ex)

     61.     1792     (431063 ex

Typ 5d     2:a elevporträttet

     62.     1788     (ingår i 151108 ex)

     63.     1790     (ingår i 635898 ex)     rr        

Last changed: Feb 17 2018 at 20:26

Back
print