Falcoin.se

Riksdalervalörer

1 Riksdaler 1750-1751

Posted by Falcoin (admin) on Jan 10 2017
Riksdalervalörer >>

1 Riksdaler med 1750 års porträtt

Stockholm     1750-1751     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare:  Hans Malmberg     (mm HM)

Gravör:  Daniel Fehrman

Upplagorna redovisas inom parantes nedan (Foto MISAB 12)

Typ 29

       103.     1750     9 serafer, 10 kors     (8960 ex)

       104a.     1751     9 serafer, 10 kors     (21731 ex)

       104b.     1751     11 serafer, 10 kors     (ingår i 21731 ex)     rr

       104c.     1751     11 serafer, 12 kors     (ingår i 21731 ex)     r

Det finns alltså 3 olika frånsidor på riksdalrarna 1751. Den med 9 serafer är i stort sett samma som den som användes även 1750 och den är den vanligast förekommande även 1751. Att det även finns, inte bara en utan två, varianter med 11 serafer verkar inte vara beskrivet tidigare. Inte förrän Dan Carlberg upptäckte det 2017. Den mittersta varianten är visserligen avbildad i SM-boken, men man verkar inte ha tänkt på avvikelsen då heller. Tittar man närmare på mynten ser man också andra olikhet; myntet till vänster har en annan krona än de andra två och myntet i mitten saknar punkt efter HOPP.

Last changed: Jan 10 2018 at 12:07

Back
print