Falcoin.se

Riksdalervalörer

1 Riksdaler 1731-1738

Posted by Falcoin (admin) on Jan 10 2017
Riksdalervalörer >>

1 Riksdaler med 1731 och 1732 års enkelporträtt

Stockholm     1731-1738     29,25 g     ca 41 mm     87,8% silver

Randskrift:  MANIBVS NE LAEDAR AVARIS

Myntmästare: Georg Zedritz     (mm GZ)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Det första porträttet (1731-1732) med korta sömmar på bröstet. Finns 1731 med endera FRIDERICVS eller FRIDERICUS samt med eller utan kronor på bröstet. 1732 är det alltid FRIDERICVS och med kronor på manteln. Enligt SM 71a ska det 1732 även finnas exemplar med FRIDERICUS men något sådant ex är inte känt i privat ägo. (Spinks foto)

Det andra porträttet har en enda lång söm på bröstet, men i övrigt är skillnaderna mellan porträtten mycket små. Upplagorna redovisas inom parantes nedan (Foto Hirsch 3)

Typ 26a     porträtt med korta sömmar på bröstet

       83a.     1731     med FRIDERICUS och kronor     (ingår i 8841 ex)  rr

       83b.     1731     FRIDERICUS men utan kronor    (ingår i 8841 ex)  rrr 

       83c.     1731     FRIDERICVS     (ingår i 8841 ex)

       84.     1732     FRIDERICVS     (ingår i 7442 ex)     r   

Typ 26b     porträtt med en lång söm på bröstet och med FRIDERICVS

       85.     1732     (ingår i 7442 ex)          rr  

       86.     1733     (10469 ex)          rr  

       87.     1734     (1600 ex)          rr

       88.     1735     (3522 ex)          rr

       89.     1736     (11772 ex)

       90.     1737     (8482 ex)          r

       91.     1738 med mm GZ     (ingår i 12222 ex)          rr

1738 blev det byte både på både porträttyp och på myntmästarmärke, men ingen uppdelning av upplagan går att göra.

Last changed: Jan 10 2018 at 12:05

Back
print