Falcoin.se

Gustav III 1771-1792

1 Öre SM

Posted by Falcoin (admin) on Nov 01 2016
Gustav III 1771-1792 >>

1 Öre SM

Avesta     1778     14,2 g     ca 30 mm     koppar     ruträfflad rand

Myntgravör: Johan Gabriel Wikman     (1772-1777)

                Carl Norman     (1777-1790)

Redan i juni 1773 ska Kammarkollegiet ha givit Wikman i uppdrag att färdigställa stampar för framtida bruk. Det är dock inte troligt att han gjorde tillräckligt många och därför fanns det säkerligen arbete kvar även till Norman. Vilka kännetecken som finns mellan de två gravörerna är dock inte utrett. (Källa Björk, Samlad Glädje 2009)

Typ 23

     112.     1778     (okänd upplaga)

SM-boken tar upp två varianter som beror på om kronan vilar på G eller inte.

 

Last changed: Feb 17 2018 at 21:06

Back
print