Falcoin.se

Ulrika Eleonora 1719-1720

1 Öre KM 1719-1720 präglad på nödmynt

Posted by Falcoin (admin) on Mar 14 2017
Ulrika Eleonora 1719-1720 >>

1 Öre KM     Stockholm     rutad eller räfflad rand

Stockholm     1719-1720     7,2 g     ca 23 mm     koppar

Rutad eller diagonalt räfflad rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg

Gravörer:  Zachris Hartwig Arensburg

             Johann Carl Hedlinger

Överpräglingen syns inte på bilden, men diagonalt räfflad rand och vikten 7,2 g innebär alltid att det är PUBLICA FIDE som använts. Arensburg var upphovsman till mer än 95% av upplagan, så och till detta mynt.

Typ 19a     diagonalt räfflad rand     gravör: Hedlinger

     26.     1719

Typ 19b     rutad rand     gravör: Hedlinger

     27.     1719

Typ 19c     diagonalt räfflad rand     gravör: Arensburg

     28.     1719

     29.     1720

Typ 19d     rutad rand     gravör Arensburg

     30.     1719

     31.     1720

Diagonalt räfflad rand innebär att det är PUBLICA FIDE som blivit överpräglat och rutad rand innebär något annat mynttecken. Nödmyntet "Kronan" hade dock tvärräfflad rand och det är inte känt om det blev använt för överprägling.

Last changed: Jul 22 2017 at 09:27

Back
print