Falcoin.se

1872-1873

1 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Jun 08 2010
1872-1873 >>

1 ÖRE 1873

1A  punkter efter både L och A i L.A. samt punkt efter KONUNG.

1B  utan punkt efter L i LA. men punkt efter KONUNG.

1C  utan punkter i LA men punkt efter KONUNG.

1D  utan punkter i LA och ingen punkt efter KONUNG

Typ 1A med alla punkter i behåll

Typ 1B utan punkt efter L i LA.

Typ 1C där punkterna fattas i LA

Frånsidan har inga varianter i min förteckning, men i SMF finns några varianter på årtalssiffrorna medtagna. Just detta ex är SMF 6a, den troligen vanligaste, med 73 större än 18.

Last changed: Nov 22 2010 at 15:54

Back
print