Falcoin.se

Karl XV 1859-1872

1 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Jan 15 2010
Karl XV 1859-1872 >>

1 ÖRE

TYP 1  ros över årtalet     1860

TYP 2  stjärna över årtalet, slutet E i ÖRE

2A normal variant med punkter i omskriften     1861-1862

2B utan punkt efter KONUNG     1862

TYP 3  stjärna över årtalet, öppet E i ÖRE

3A normal variant med punkter i L.A. och i omskriften     1863-1872

3B ingen punkt efter L.A och ingen efter KONUNG     1864     (bild saknas)

3C omvänd stampställning, LA utan punkter     1866

3D LA utan punkter     1871     (bild saknas)

3E LA. utan punkt efter L     1872     (bild saknas)

Slutet respektive öppet E i ÖRE. Bilden är lånad från 2-öringarna men principen är densamma

Ros respektive stjärna över årtalet. Bilden är lånad från 5-öringarna men principen är densamma

Typ 1 ros över årtalet 1860, Karl XV:s svåraste 1-öringsårgång

Typ 2B  stjärna över årtalet 1862, slutet E i ÖRE samt ingen punkt efter KONUNG

Typ 3A  detta ex med 1865/1862

Typ 3C 1866 omvänd stampställning, 0 grader

När ett mynt har avvikande stampställning beror det på att den ena stampen i präglingsmaskinen lossnat och vridit sig i förhållande till den andra. Detta är ett tekniskt missöde och betecknas som en felprägling. När ett mynt har en felaktig stampställning på 180-grader beror det däremot på att man av misstag placerat stamparna fel och betecknas variant eftersom felet är orsakat av den mänskliga faktorn. Mest kända är 2 skilling banco 1835, 1 öre 1866 och 10 kr 1991.

Last changed: Dec 23 2017 at 10:03

Back
print