Falcoin.se

Gustav V 1907-1950

1 ÖRE

Posted by Falcoin (admin) on Nov 09 2009
Gustav V 1907-1950 >>

Typ 1  brons

1A  litet kors, smal öretext     1909

1B  litet kors, bred öretext     1909

1C  mellanstort kors, liten korsglob     1909

1D  stort kors, smal öretext     1909     (bild saknas)     Typ 1C och 1D är Gustav V:s två svåraste 1-öringsvarianter, nästan hopplösa att hitta eftersom mynthandlarna oftast inte uppmärksammar dem.

1E  stort kors, bred öretext     1909-1913 och 1950

1F  som 1E men fylligare monogram     1913-1942

Dom 3 korsvarianterna: litet, mellanstort respektive stort kors. Notera det förkrympta riksäpplet (korsgloben) som hör samman med det mellanstora korset. 

Bred respektive smal öretext. Som synes är det kanske inte så mycket bredden på texten som skiljer, men bokstäverna är fylligare i det översta och vanligare utförandet. Den nedre bilden visar alltså den mycket sällsynta varianten med smal öretext som förekommer enbart 1909.

Det fylligare monogrammet respektive det smalare. Det är för övrigt samma matriser som använts både på koppar och järn, så skillnaden är densamma även på järnmynten.

Typ 2  järn

2A  ljust järn     1917-1919 och 1942

2B  mörkt järn, fylligt monogram     1942-1947

2C  mörkt järn, smalare monogram     1948 och 1950

2D  som 2C men med litet kors     1949

Typ 1A med litet kors och smal öretext

TYP 1B  litet kors och bred öretext     1909

TYP 1E  stort kors och bred öretext     1909-1913 och 1950

TYP 1F som 1E men med fylligare monogram     1913-1942

TYP 2A  ljust järn     1917-1919 och 1942

TYP 2B  mörkt järn med fylligt monogram     1942-1947

Detta ex är för övrigt varianten med ändrad 4

Typ 2C  mörkt järn, smalare monogram och stort kors 

TYP 2D  1949 var enda året då 1-öringarna i järn hade litet kors, alltså samma lilla kors som 1909.

Last changed: May 14 2018 at 21:42

Back
print