Falcoin.se

Övriga silvermynt

1 Öre 1697-1717

Posted by Falcoin (admin) on Jul 19 2017
Övriga silvermynt >>

1 Öre     efter 1686 års myntordning

Stockholm     1697-1715     1,23 g     17,5-18,3 mm     25% silver

1 Öre     efter 1716 års myntordning

Stockholm     1716-1717     1,20 g     17,5-18,3 mm     19,4% silver

Myntmästare:  Anders Strömner     (mm AS)     1697-1699

             Henrik Zedritz     (mm HZ)     1700-1706

             Lorentz Careelberg     (mm LC)     1706-1717

Gravör:  Arvid Karlsten

Upplagorna redovisas inom parantes nedan. (Foto MISAB 4)

Typ 34a     mm AS

       130.     1697     (329420 ex)

       131.     1698     (328404 ex)     även 1698/97

       132.     1699     (322212 ex)

Typ 34b     mm HZ

       133.     1700     (417879 ex)

       134.     1701     (352808 ex)

       135.     1702     (261129 ex)

       136.     1703     (345355 ex)

       137.     1704     (345271 ex)

       138.     1705     (322296 ex)     även 1705/04

       139.     1706     (332350 ex)

Typ 34c     mm LC

       140.     1707     (327163 ex)

       141.     1708     (250749 ex)

       142.     1709     (333561 ex)

       143.     1710     (336734 ex)

       144.     1711     (245969 ex)

       145.     1712     (309004 ex)

       146.     1713     (321144 ex)

       147.     1714     (236442 ex)

       148.     1715     (404356 ex)

Typ 35     1716 års myntordning

       149.     1716     (539655 ex)

       150.     1717     (1160912 ex)

Last changed: Sep 02 2017 at 22:35

Back
print