Falcoin.se

Ulrika Eleonora 1719-1720

1 Mark 1719-1720

Posted by Falcoin (admin) on Mar 14 2017
Ulrika Eleonora 1719-1720 >>

1 Mark

Stockholm     1719-1720     5,2 g     ca 23 mm     69,4% silver

Vertikalt räfflad rand 1719 och diagonalt räfflad 1720

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravör:  Johann Carl Hedlinger

Upplagorna redovisas inom parantes nedan (Foto MISAB 20)

Typ 6a     vertikalt räfflad rand

     7.     1719     (50668 ex)

Typ 6b     diagonalt räfflad rand

     8.     1720     (47124 ex)

Last changed: Mar 15 2017 at 10:00

Back
print