Falcoin.se

Gustav V 1907-1950

1 KR

Posted by Falcoin (admin) on Nov 09 2009
Gustav V 1907-1950 >>

Gustav V:s 1-kronor 1910-1950

1-kronorna präglades under Gustav V:s tid 1910, 1912-1916, 1918 samt 1923-1950. Två huvudtyper med avseende på porträttet där bytet skedde 1942. Det första som föreställer en medelåders kung var graverat av Adolf Lindberg (AL) och det andra som föreställer en åldrad kung graverades av sonen Erik Lindberg. Präglingen på den senare typen är dessutom betydligt flackare och grundare vilket gör bedömningen av slitagegraden till en mycket grannlaga uppgift.

Vad som kanske inte är så allmänt känt är att man även gjorde en tydlig förändring i utförandet 1924. Tydligaste tecknet är ju att man tog bort dom punkter som man tidigare haft mellan siffrorna i årtalet, men hade även mer markerade lockar och djupare relief på dom tidigare årtalen. Dessutom hade man på årtalen 1913 och 1915-1924mp en något konkav bottenyta vilket gör att den återkastade glansen vid fotografering blir mjukare. 1916 ovan har konkav bottenyta medan den på 1924up är helt plan.

Tre myntmästare hann vara aktiva under Gustav V:s regeringsperiod: Karl-August Wallroth 1908-1927 (mmW), Alf Grabe 1927-1945 (mm G) samt Torsten Swensson 1945-1961 (mm TS). När man sedan hade två eller tre utföranden på varje mm så har det resulterat i en mängd olika varianter.

Mm W finns i tre utföranden: med två tvärstaplar (1910-1924), med tretvärstaplar (1914-1916, 1926) samt en variant där höger stapel slutar med en knopp (1924-1925)

Även mm G har tre varianter: litet mm G med jämn kontur (1927-1942), mm G spräckt upptill (1937 och 1939) samt stort mm G (1939-1940). Lägg märke till att mm G ovan är punsat på litet G vilket är en variant som inte finns med i SMF.

Mm TS har däremot endast två varianter: med hakar (1945) och utan hakar (1945-1950)

VARIANTFÖRTECKNING

Typ 1 ungdomligt porträtt

1A  mm W med två tvärstaplar     1910-1924

1B  tre tvärstaplar, punkter i årtalet     1914-1916

1C  tre tvärstaplar, utan punkter i årtalet     1926

1D  mm W med knopp på höger stapel, punkter i årtalet     1924

1E  knopp på höger stapel, utan punkter i årtalet     1924-1925

1F  mm G spräckt upptill     1937 och 1939

1G  stort mm G     1939-1940

1H  litet mm G med jämn kontur     1927-1942

Typ 2  åldrat porträtt

2A  mm G     1942-1945

2B  mm TS utan hakar     1945-1950

2C  mm TS med hakar     1945

Dom båda frånsidorna på 1-kronorna under Gustav V:s regeringsperiod. Den till vänster användes 1910-1942 och den till höger användes 1942-1950. Märk att bilden till höger också visar årtalsvarianten 1949 med olika utföranden på 9:orna. För övrigt så förekommer dom flesta varianterna på porträttsidan, och för att bilden ska bli så stor som möjligt nöjer mig med att visa denna i galleriet nedan.

Även om det inte syns så bra så har jag lagt in bilder på alla undertyperna och detta är Typ 1A med 2 tvärstaplar på mm W.

Typ 1B  tre tvärstaplar på mm W, punkter i årtalet. På bilden ser man också att just detta ex 1916/15.

Typ 1C  tre tvärstaplar på mm W, men här är punkterna i årtalet borttagna

Typ 1D med punkter i årtalet och en knopp på högra stapeln på W, en av Gustav V:s mest okända och sällsynta varianter. Punkterna i årtalet togs bort detta år, samtidigt som knoppen på W infördes. Tydligen så präglades denna variant enbart en kort period just i skarven mellan dessa förändringar. En riktig raritet för specialsamlaren.

Typ 1E  knopp på högra stapeln på W och inga punkter i årtalet. 1910-1924 har punkter i årtalet, 1924-1942 saknar punkter, 1924 finns alltså båda varianterna. Samma år införde man också denna nya variant av mm W.  

Typ 1F med bruten kontur upptill på G

Typ 1G  varianten med stort mm G på litet G, vilket syns ganska tydligt på bilden

Typ 1H litet mm G med jämn kontur och varianten är 1942 med årtalet under bilden. Detta årtal präglades nästan 5,9 miljoner 1-kronor, men bara 240000 ex (ca 4%) var av typ 9. Resten var av den nya typen med en åldrande Gustav V. Myntet på bilden är ett synnerligen välpräglat spegelmynt med en vacker patina som ger det en underbar guldaktig glans. Tråkigt nog gör inte fotot myntet rättvisa.

Typ 2A med mm G. Myntet jag valt ut för denna undertyp är varianten med "klump 3" eller antikvastil som det egentligen heter. Mm G fanns på mynten fram till 1945 när A.Grabe slutade som myntmästare och efterträddes av T.Swensson (TS)

Typ 2B TS utan hakar, här varianten TS/G

Typ 2C mm TS med hakar. 1945 var enda året man prövade med hakar på TS, och på 2-kronorna gjorde man det aldrig.

Last changed: Apr 09 2011 at 18:26

Back
print