Falcoin.se

Gustav III 1771-1792

1 Dukat med Smålands vapen

Posted by Falcoin (admin) on Nov 01 2016
Gustav III 1771-1792 >>

1 Dukat med Smålands vapen

Stockholm     1771-74, 1776-79 och 1781-86   3,48 g   ca 20,5 mm    97,6% guld     diagonalt räfflad rand

Myntmästare:  Albrekt Lindberg (mm AL)  1771-1773

                Olof Lidijn (mm OL)  1774-1786

Myngravörer:  Karl Gustav Fehrman  1771-1774

                Gustav Ljungberger  1776-1786

Upplagorna redovisas inom parantes nedan (Foto Hagander 1)

Typ 2a     mm AL     Fehrmans porträtt

     25.     1771     (1566 ex)

     26.     1772     (1668 ex)     rrr

     27.     1773     (536 ex)     ej i privat ägo

Typ 2b     mm OL     Ljungbergers porträtt

     28.     1774     (987 ex)     1 känt ex     rrrr

     29.     1776     (382 ex)     ej i privat ägo

     30.     1777     (230 ex)     ej i privat ägo

     31.     1778     (4075 ex)     rrr

     32.     1779     (800 ex)     ej i privat ägo

     33.     1781     (500 ex)     rrr

     34.     1782     (300 ex)     ej i privat ägo

     35.     1783     (500 ex)     rrr

     36.     1784     (403 ex)     rrr

     37.     1785     (160 ex)     ej i privat ägo

     38.     1786     (690 ex)     ej i privat ägo

Last changed: Feb 17 2018 at 20:22

Back
print