Falcoin.se

Karl XIII 1809-1818

1 Dukat

Posted by Falcoin (admin) on Jul 06 2010
Karl XIII 1809-1818 >>

Typ 1  CARL XIII  SVERIGES GÖTH.OCH V.KONUNG     1810-1814     Upplaga 87704 ex

Typ 2  som typ 1 fast med Dalarnas vapen     1810     Upplaga 1322 ex

Typ 3  CARL XIII  SV.NORR.GÖTH.OCH V.KONUNG     1815-1817     Upplaga 17863 ex

Jämfört med riksdalrarna så är Karl XIII:s dukater lättare att hitta även i hög kvalitet. Ahlströms auktioner sålde totalt ett 25-tal ex i kvalitet 01/0 under åren 1972-2003. Trots den stora skillnaden i upplaga var fördelningen ganska jämn mellan dom tre typerna. Förmodligen har "Dalarnas vapen" 1810 betraktats som en klenod redan från början, och därför har en större andel av upplagan bestått tidens tand.

Typ 1 och 2 har samma åtsida, men typ 3 till höger har däremot både en ny omskrift och ett nytt porträtt med håret mer framåtkammat över axeln. Anledningen var ju unionen med Norge i slutet av 1814 då man fick infoga "NORR" i omskriften och då ändrades även porträttet något.

På frånsidan är det typ 1 och 3 som är helt lika (förutom årtalen).

Typ 2 med Dalarnas vapen (Fotot inskickat från signaturen L.L.)

Redan på 1750-talet utvanns guld i Östra Silverberget i Dalarna, men det var av mycket ringa mängd och endast ett fåtal dukater präglades då. I slutet av Gustav III:s regering började man utvinna guld i Östra Kopparberget och där blev utbytet lite större. Dukaterna som präglades med detta guld märktes med Dalarnas vapen längst ner på frånsidan. 1810 var sista året som en sådan markering gjordes, även om man vet att guld från Falun också ingick i tex Oscar II:s guldpräglingar.

Last changed: Sep 29 2013 at 22:21

Back
print