Falcoin.se

Karl XIV Johans rariteter

1 Dukat 1835 med 1830 års bild

Posted by Falcoin (admin) on Mar 19 2013
Karl XIV Johans rariteter >>

ex 1. kvalitet 01/0

?--> Lars Lundells samling (köpt privat 2003)

(Hasse Nilssons foto)

 

 

ex 2. kvalitet 01

?--> Ahlström 33 (1986) -->?

1830 års åtsidesstamp var speciell med den grova pärlkanten och ett något annorlunda porträtt med en större näsa. Stampen blev bara 1-årig men av någon fick man anledning att återanvända den 1835, men då troligen i mycket ringa omfattning. När detta ex såldes på Ahlström 33 (1986) trodde man att det var unikt, men så var ju inte fallet. Det har visat sig senare att det finns åtminstone 2 ex till.

 

 

ex 3. kvalitet 01

?--> Per-Otto Nordins samling --> Münzen und Medaillen 80 (1994) --> Julius Haganders samling (1994-2011) --> auktion Hagander 1 (2011) -->?

Hagander lyckades alltså införliva ett exemplar i sin samling, men det är ju ett mått på svårighetsgraden att varianten saknades hos Schmitz.

Last changed: Nov 07 2017 at 22:53

Back
print