Falcoin.se

Guldmynt

1 Dukat 1712-1717 med harnesk

Posted by Falcoin (admin) on Jul 10 2017
Guldmynt >>

1 Dukat     porträtt med eget hår och harnesk

Stockholm     1712-1717     3,48 g     21-24 mm     97,6% guld

Slät rand

Myntmästare:  Lorentz Careelberg     (mm LC)

Gravörer:  Arvid Karlsten och Carl Gustav Hartman

Upplagorna redovisas inom parantes nedan (Foto Hagander 1)

Typ 5

       14.     1712     (4433 ex)          rr

       15.     1713     (4243 ex)          r

       16a.     1714     2 punkter på bröstet     (ingår i 15724 ex)

       16b.     1714     3 punkter på bröstet    (ingår i 15724 ex)     rr      

       17a.     1715     punkt efter EST     (ingår i 6863 ex)          rr

       17b.     1715     punkt efter PROTECTOR     (ingår i 6863 ex)     rr      

       18.     1716     (7828 ex)          r

       19.     1717     (3639 ex)          r

4 varierade porträtt kan nämnas:

1714 användes egentligen 3 olika åtsidesstampar, men en stamp var så lik 1713 års stamp att det är överflödigt att visa den. Intressant att man 1715-1717 klarade sig med 1 stamp, trots att den totala upplagan för dessa år blev högre än 1714.

1715 användes 2 frånsidesstampar med den lustiga skillnaden att den punkt som på första varianten återfinns efter EST i omskriften, har på den andra varianten hamnat efter PROTECTOR i stället.

Last changed: Sep 10 2018 at 18:13

Back
print