Falcoin.se

Antal försäljningar av guldmyntstyper

Nedanstående tabell är framtagen efter genomgång av ca 120 auktionskataloger där Ahlström, Antikören, Schmitz samt i stort sett alla kataloger dom senaste 5-6 åren utgör lejonparten. Dom blåfärgade siffrorna står för antalet funna försäljningar av respektive typ eller undertyp. En del kan alltså vara försäljningar av samma ex även om dom tydligaste dubbletterna är borttagna. Meningen är att visa ungefär hur ofta en viss typ är ute till försäljning.

Dom svarta siffrorna är dels Tonkins genomsnittliga värdering (2012) av kvalitet 01 för respektive typ och dels (inom parantes) vad köparna varit beredda att betala, inklusive provision, på dom auktioner som ingår i guldmyntsstatistiken. Inga korrigeringar är gjorda förutom att dukaten 1867 med mm TS och 2-dukaten 1830 inte ingår. Prislapparna på dom mynten skulle få alltför stort genomslag på prisutfallet. Dessutom är ju den senare en egen typ som inte går att jämföra med någon annan. 

Karl XV

1 Dukat                    356 ex     7500 kr  (10900 kr)

Oscar I

4 Dukat                     37 ex     45000 kr  (96000 kr)

2 Dukat                     31 ex     32000 kr  (63500 kr)

1 Dukat typ1               51 ex     10000 kr  (25500 kr)

1 Dukat typ2              410 ex     8000 kr  (12500 kr)

Karl XIV Johan

4 Dukat                     59 ex     42000 kr  (83800 kr)

2 Dukat                     66 ex     30000 kr  (54800 kr)

1 Dukat typ1              148 ex     19000 kr  (23500 kr)

1 Dukat typ2              275 ex     13000 kr  (16600 kr)

Karl XIII

1 Dukat typ1              141 ex     14000 kr  (18500 kr)

1 Dukat typ2 dv             26 ex     26000 kr  (63700 kr)

1 Dukat typ3                45 ex     17000 kr  (25300 kr)

Gustav IV Adolf

1 Dukat typ1                32 ex     28000 kr  (46000 kr)

1 Dukat typ2                19 ex     28000 kr  (61200 kr)

1 Dukat sv 1796              8 ex     -----        (80400 kr)

1 Dukat typ3               141 ex     19000 kr  (23700 kr)    

1 Dukat sv 1801              7 ex     46000 kr  (74000 kr)

1 Dukat dv 1804            22 ex     44000 kr (79500 kr)

Gustav III

1 Dukat typ1                162 ex     24000 kr  (32000 kr)

1 Dukat typ2 sv              31 ex     60000 kr  (93800 kr)     

print